Pengurusan Keluarga

Terdapat 3 Sumber Bukan Manusia :

  1. Sumber wang pendapatan
  2. Sumber harta benda (kebendaan)
  3. Sumber kemudahan

1.1 Sumber wang dan pendapatan

– Punca pendapatan daripada gaji, pencen, pemberian orang, upah, dividen daripada pelaburan, kad kredit, simpanan, dan pembelian insursans.

– Wang dan pendapatan perlu diuruskan dengan baik supaya dapat mengurangkan pembaziran.

– Pengurusan wang adalah kebolehan mengawal penggunaan wang meliputi pendapatan, harta pusaka, dan pelaburan.

– Panduan mengurus wang :

a) Gunakan wang dengan bijak.

b) Bentukkan satu rancangan menyimpan supaya boleh digunakan semula semasa kecemasan.

c) Kaji langlah-langkah mendapatkan wang selain gaji.

d) Kaji semula perancangan penggunaan wang apabila perlu, terutamanya apabila terdapat perubahan dalam membuat sesuatu keputusan.

e) Sentiasa mengamalkan pengurusan wang yang berkesan untuk menambah kenahiran.

2.1 Sumber harta benda (Kebendaan)

– Sumber harta benda ialah sumber yang berbentuk barangan seperti makanan, pakaian, alatan kelengkapan, dan barang persendirian.

– Panduan mengurus harta benda :

a) Kumpulkan maklumat tentang harta benda : jenis, kuantiti, harga, dan ruang untuk menempatkannya.

b) Tentukan keputusan yang akan dicapai hasil daripada pengumpulan maklumat tersebut.

c) Nilai keputusan yang dipilih supaya membantu keluarga menjimatkan wang.

d) Kaji semula maklumat untuk dijadikan panduan akan datang.

3.1 Sumber Kemudahan

– Sumber kemudahan ialah perkhidmatan yang disediakan untuk masyarakat.

– Panduan mengurus kemudahan asas :

a) Ahli masyarakat hendakalah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

b) Membantu memelihara dan menjaga keselamatan kemudahan asas.

c) Kenal pasti sebarang kerosakkan.

d) Laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s