KOMSUMERISME


Komsumerisme : Pengguna.

Komsumerisme adalah usaha-usaha untuk mendapat keadilan bagi pengguna. Ia juag diiktirafkan sebagai kuasa yang diberikan kepada individu dan kumpulan untuk bertindak menentang semua bentuk ketidakadilan di dalam pasaran, dalam proses pengeluaran, dan melahirkan pandangan serta tindakan menentang amalan-amalan yang tidak adil sekalipun agensi kerajaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

–          Ekomoni

–          Sosial

–          Media massa

Hak dan Undang-undang :

–          mendapat keperluan asas

–          mendapat keselamatan

–          diberitahu dan mendapat maklumat

–          mendapat pilihan

–          mendapat pendidikan pengguna

–          mendapat ganti rugi

–          mendapat alam sekitar yang selamat

Masalah :

–          Pengguna tidak dapat menentukan kualiti barangan.

–          Kuantiti barangan diukur mengikut berat, saiz, isipadu dan bilangan.

–          Harga yang tidak berpatutan ke atas barangan dan perkhidmatan kerana penjual membuat penentuan harga mengikut kehendak sendiri.

–          Alatan elektrik yang tidak mempunyai SIRIM menyebabkan kerosakan dan mendatangkan bahaya pada pengguna.

–          Bahan kimia seperti racun serangga dan rumpai pada tanaman boleh menyebabkan gangguan kesihatan akan berlaku.

Pengguna dan pengiklanan mempunyai hubungkait dan terdapat kebaikkan dan keburukkan pengiklanan :

KEBAIKKAN

KEBURUKKAN

–          Pengguna dapat maklumat baru tentang barangan dan perkhidmatan.-          Pengguna boleh mengetahui perkembangan terbaru.

–          Pengguna dapat membuat perbandingan barangan.

–          Menggalakkan persaingan antara pengeluar dan penjual dari segi kualiti serta harga barangan.

–          Harga barangan meningkat kerana kos pengiklanan.-          Teknik penjualan boleh menyebabkan pengguna tertipu seperti pukukkan penjual yang berlebihan, hadiah jualan murah, dan lain-lain.

–          Melalui poster jualan murah dan gambar barangan berjenama.

by : miemieliman ~~

Advertisements
1 Comment

One thought on “KOMSUMERISME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s